WOW!!!!! Although Xindy 9D VR just appeared on the market, it have attracted lots of clients to order. Mr. Omar from Morocco is one of the clients. He have order 5 sets of Xindy 9D VR.

Mr. Omar is a huge fans of Xindy . Before he order the 9d vr ,he had purchased numerous products from Xindy.

In April, he have purchased 2 sets of Tương tác 7D,,en,làm thế nào loại? Phim tương tác 7D cao hơn,,en,Phim 3D,,en Rạp chiếu bóng2 sets of 5d motion cinema.

In May, he have purchased a set of 720 degree flight simulator and a sets of F1 racing car.

In June ,he have ordered 5 sets of 9d vr.

He is worthy of the title of huge fans of Xindy.

Chúng tôi chân thành chúc tất cả các rạp chiếu phim thành công lớn của khách hàng sau khi mở cửa với sự may mắn và phát triển với sự thịnh vượng! Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và công nhận của bạn.
5d 7d cinema

5d 7d cinema

5d 7d cinema

Chọn hệ! Hãy gọi cho tôi

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong 24 giờ sau khi tin nhắn của bạn nhận được.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích

Những ý kiến ​​đóng.