Mr. Hu decided to invest in a VR entertainment project,and intend to open VR offline experience shop. So Mr. Hu assumed the responsibility of the project leader, Follow up from the VR entertainment market inspection, the selection of cooperative enterprises, VR shop location. After a month of preparation time, he invested in the first “FunInVr theme park” officially opened on October 1 this year.

Mini Dome Rạp chiếu bóng cho phép chúng tôi được tham gia vào thế giới của virtual reality, Và công nghệ này là sự kết hợp hoàn hảo của hình ảnh 3D và hiệu ứng được tạo ra bởi các thiết bị đặc biệt khi các cơ quan cảm quan của con người.

We could feel the effects such as wind blowing, rain spraying, snow flying,lightning blinking, fog simulation, bubble flying , air blowing, leg sweep, seat vibration, back vibration, etc. At the same time, we would experience the exciting motion of the dynamic seats, which drive us being in a fantasy wonderful world.

Do you want to know more about the 9d vr mô phỏng, xin vui lòng để lại tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng nhanh càng tốt.,,en,giá thực tế ảo,,en,Xindy VR Lõi đưa họ rất nhiều niềm vui tại Hàn Quốc | Xindy Animation Inc.,,en

Your Name (required)

Your Email (required)

Tel Number

Your Message

Bạn cũng có thể thích

Những ý kiến ​​đóng.