Xindy 9D 9 seats hydraulic Interactive Cinema in Egypt. Why the 5D7D9D Cinema are so hot. Because the traditional 3D cinema can’t satisfy people’s basic needs, Everyone in the pursuit of the more real, more irritative, more visually spectacular movies. The 9D cinema meet all of the people’s needs. Do not miss this chance!

xindy 9d 2 xindy 9d 3 xindy 9d 4 xindy 9d xindy 9d1

Chọn hệ! Hãy gọi cho tôi

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong 24 giờ sau khi tin nhắn của bạn nhận được.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích

Những ý kiến ​​đóng.