Xindy 80 seats 7D Rạp chiếu bóng in Baoshan District ,Shanghai ,China. It’s the biggest park in Shanghai. The Điện ảnh 7D opened in the early 2015’s. There was an endless stream of tourists heading to the 7d cinema during the Spring Festival.

xindy shanghai cases xindy shanghai cases1

Chọn hệ! Hãy gọi cho tôi

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong 24 giờ sau khi tin nhắn của bạn nhận được.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích

Những ý kiến ​​đóng.