Xindy 5d Cabin Rạp chiếu bóng in Zhejiang, China. Our client open the 5d Themes Cabin Cinema in a park. When he opened the 5d Cabin cinema, it not only attracted numerous people to experience it, but also increased the park’s visitor. It is really a way to kill two birds with one stone.

Chúng tôi chân thành chúc tất cả các rạp chiếu phim thành công lớn của khách hàng sau khi mở cửa với sự may mắn và phát triển với sự thịnh vượng! Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và công nhận của bạn.

5d 7d cinema

Chọn hệ! Hãy gọi cho tôi

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong 24 giờ sau khi tin nhắn của bạn nhận được.

Liên hệ

Bạn cũng có thể thích

Những ý kiến ​​đóng.