A customer from Honduras, he has an outdoor venue for playing equipment. Although his game store has maintained a very good profit, he is still not satisfied with it. In order to further popularize his game center and increase profits, he contacted Guangzhou Zhuoyuan last year and purchased 9d vr two seats . Honduran customers praised this Sản phẩm VR,,en,đã trở thành trụ cột trong kinh doanh của mình. Ông tuyên bố trong phản hồi của mình rằng nhiều người đến trung tâm trò chơi của ông để trải nghiệm các máy VR này, ông cũng ca ngợi rằng các sản phẩm VR được Quảng Châu Zhuoyuan thiết kế và sản xuất là thời trang và chất lượng cao.,,en,. Vui lòng để lại tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt!,,en,Giá 9d vr,,en,Trung tâm thương mại FuninVR Tyson's Corner Center | Hoạt hình Xindy Inc.,,en for its cool and fashionable appearance design, and the game installed outdoors is very interesting. He later gave us positive feedback, this VR machine have already become a secret weapon to higher profits.

Do you want to know more about the 9d vr simulator, please leave your message, we will contact you as quickly as possible.

Your Name (required)

Your Email (required)

Tel Number

Your Message

Bạn cũng có thể thích

Những ý kiến ​​đóng.