บริการหลังการขาย

1. one year warranty

2. During the period of guarantee we will supply you for free the damaged key parts including motor, monitor etc. induced by non-human factors.

3. เราให้บริการ 4D แบบมืออาชีพ,,en,อุปกรณ์, โรงภาพยนตร์ 6D, โรงภาพยนตร์ 7D ปฏิสัมพันธ์, รถบรรทุกมือถือ,,en,, โรงภาพยนตร์โดยสาร 11d ภาพยนตร์ที่ทำโดยเราฟรีเพราะเรามีช่างเทคนิคของเราเองเพื่อปรับปรุงภาพยนตร์ 3D หรือภาพยนตร์,,en cinema system,โรงภาพยนตร์ 5D อุปกรณ์ 6D โรงหนังโรงละครปฏิสัมพันธ์ โรงภาพยนตร์ 7D,truck mobile 9D cinema,park cabin 11d cinema movies which do it by us for free, because we have our own technician to update the 3D movies or films.

ช่างเทคนิค

When making the delivery of 5D, we will send you the instruction of how to install 5D theater . But if you don’t know how to, we will dispatch our technician to your location to help you install the 5D, which is offered without charge. So what you need to do for our technician is to arrange the return ticket,boarding and lodging at your location.

บริการที่เป็นเลิศ

1. provide experienced business management and qualitative after-sale service for the customers

2. feedback the marketing information to the customers

3. follow up customers regularly

4. Provide all sorts of consultation. Based on rich experiences and strategic relations with customers

24 hours After-sales service support
×
open