Cum să o utilizați,,en,va decide beneficiul. Înainte de a alege o,,en,furnizor, puteți obține informații despre modul de operare a unui cinematograf 5D. Astăzi vom împărtăși despre capitolul 2 cu clientul despre cum să deschideți un cinematograf 5D: stabilirea cercului comercial al cinematografului.,,en,Centrele comerciale circulă despre cinema pentru a atrage clienții în jurul lor. Iată câteva cercuri pentru referință:,,en,A, cerc de afaceri: acest tip de site are cea mai mare parte a populației. Oamenii sunt gata să consume în acest domeniu. Cercul de afaceri va maximiza vânzările, dar costul va fi și mai mare. Și vor fi mulți concurenți.,,en,B, Cercul Uptown: cel puțin 10000 de familii ar trebui să fie acolo. Obiceiul consumator al acestei zone este stabil. Mărimea cinematografului ar trebui să fie stabilită în funcție de cantitatea și dimensiunea comunităților.,,en cinema will decide benefit. Before choosing a 5D cinema supplier, you can gather some information about how to operate a 5D cinema. Today we will share about the chapter 2 with customer about How to Open a 5D Cinema: setting commercial circle of your cinema.
Commercial circle centers about your cinema to attracts customers around. Here are some circles type for reference:
A, Business circle: This kind of site has most of the population. People are ready to consume in this area. Business circle will maximize the sales, but the cost will also higher. And there will be many competitor.
B, Uptown circle: at least 10000 families should be there. The consuming habit of this area is stable. The cinema size should be decided by communities amount and size.
C, cerc școlar: colegiu, liceu sau școală medie. Capacitatea consumatoare poate să nu fie la fel de puternică ca afacerea, dar să ia în considerare populația, este încă o alegere bună.,,en,D, Suburbiile: încă mai există destul de mulți oameni în zonele din suburbie și există puține lucruri de distracție.,,en,Ce să analizați despre un cerc cinematografic 5D:,,en,A, dimensiunea și caracteristicile populației,,en,B, intrarea rezidentului,,en,C, concurente,,en,D, Legea locală,,en,E, altele (cum ar fi chiria),,en,Dacă aveți vreo problemă în cercul cinematografului 5d,,,en,5D va fi bucuros să vă ofere un ajutor.,,en,Cum se deschide un cinematograf 5d? Xindy Animation Inc.,,en
D, Suburbs: still have quite a lot people in suburb areas, and there’s few things to entertain.
What to analyze about a 5D cinema circle:
A,Population size and features
B, Incoming of resident
C, Competing
D, Local law
E, Others(such as rent)
If you have any problem on the 5d cinema business circle, Xindy 5D will be happy to give you a help.

Ați putea dori, de asemenea,

5 Response Comments