In 1929 Edward Link created the “Link trainer”, probably the first example of a commercial flight simulator, which was of course entirely electromechanical. Such was the need for safer ways to train pilots that the US military bought six of these devices for $3500. In 2015 money this was just shy of $50 000.

VR equipment in the 20th Century
Left: Edward Link, Right: The Link Trainer

In the 1930s a story by science fiction writer Stanley G. Weinbaum (Pygmalion’s Spectacles) contains the idea of a pair of goggles that let the wearer experience a fictional world through holographic, smell and touch. In hindsight the experience Weinbaum describes for those wearing the goggles are uncannily like the modern and emerging experience of VR equipment, co czyni go prawdziwym wizjonerem w tej dziedzinie.,,en,W latach 50. autor zdjęć Morton Heilig wymyślił Sensoramę. Zasadniczo była to kolekcja technologii wbudowanych w teatr, które stymulowałyby wszystkie zmysły, nie tylko wzrok i dźwięk. Używając głośników stereo (tak, to było coś nowego), wyświetlaczy stereoskopowych, wentylatorów, generatorów zapachów i krzeseł z napędem, Sensorama miał za zadanie zanurzyć widzów w filmie. Heilig wpadł nawet na kultowy pomysł na wyświetlacz montowany na głowie (HMD), chociaż dla nieinteraktywnego medium filmowego. Cementowanie Heiliga w książkach historii sprzętu VR. Poniższy film to wywiad z Mortonem na temat Sensoramy.,,en,Maszyna High Profit Business 9D VR na IAAPA EXPO w Paryżu,,en

In the 1950s cinematographer Morton Heilig came up with the Sensorama. Basically, it was a collection of technologies built into the theatre that would stimulate all the senses, not just sight and sound. Using stereo speakers (yes this was a new thing), stereoscopic displays, fans, smell generators and motorized chairs the Sensorama was intended to immerse audiences in the film. Heilig even came up with the iconic idea of a head-mounted display (HMD), albeit for the non-interactive film medium. Cementing Heilig in the VR equipment history books. The video below is an interview with Morton about the Sensorama.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o VR, proszę zostawić wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Your Name (required)

Your Email (required)

Tel Number

Your Message

 

Możesz także:

Komentarze są zamknięte.