5D,,ar,Certyfikat CE produktu,,en cinema with 3D cinema The main difference is the use of more sophisticated technology to bring viewers a richer, more exciting, more immersive experience,For example, there is the rain scene in the movie, the audience can feel the rain wet clothes, the characters in the film ran, the audience can experience the wind hit; special seats can produce shaking, vibration and other real feeling.

4D jest przeznaczony do palenia, deszcz, optoelektronika, bańka, zapach, krajobrazy, wyników zadania, strona może symulować śnieg, błyskawice i inne skutki dla publiczności przynieść bogatsze rozrywki.

Filmy 3D jest różnica między użyciem ludzi wizualnej oka, tak że ekran pokazujący poczucie trójwymiarowy, filmowych efektów wizualnych i dźwiękowych jest ograniczona. Film oparty jest na 4D 5D przez bardziej zaawansowane techniki animacji, grafiki 3D, technologia oprogramowania komputerowego, tak aby publiczność od wzroku, słuchu, węchu, dotyku i ruchu pięć aspektów, takich jak szok wciągające doświadczenie.

6d cinema project in Malaysia outlet

Możesz także:

Komentarze są zamknięte.