Xindy 5D kinas yra pagrįstas 3D,,en,technologijų integracija, įskaitant optoelektroniką, sniegą, vibraciją, vandens purškimą, plaukus ir kitus sudėtingus specialiųjų efektų scenos iš naujos kartos skaitmeninės vaizdo technologijos! Xindy,,en,teatras yra tarptautiniu mastu atsirandanti forma, išsivystanti tradicinio trijų dimensijų teatro pagrindu. Palyginti su kitomis teatro rūšimis, turinčiomis išskirtinę temą, aukštą technologijų turinį, gyvą, patrauklesnę žiūrovams ir kitoms funkcijoms bei privalumams. Gali suteikti auditorijai vizualinį, klausos, lytėjimo ir net stiprų skonio stimuliavimą, atnešti visapusišką jutimo organų jausmą!,,en kino teatras technology the integration, including optoelectronics, snow, vibration, water spray, hair and other complex special effects scenes from a new generation of digital video technology! Xindy 5D kinas theater is a form of emerging internationally, evolved on the basis of the traditional three-dimensional theater. Compared to other types of theater, with a prominent theme, high technology content, lifelike, more attractive to viewers and other features and advantages. Can give the audience a visual, auditory, tactile and even strong stimulation of taste, bring all-round feeling of sensory organs!

Xindy 5D cinema generally consists of three elements: the three-dimensional projection system; vibration seats and special effects equipment; computer control system. These three synergistic effect, constitute a system jointly stimulate the audience’s visual, auditory, tactile, sensory and other senses, reproduction movie themes involved in the environment, various details within the environment, as well as the audience experience in a specific environment, such as, create immersive overall effect.

6dof 5d cinema

Xindy are the professional manufacturer of full set 5D/7D/9D cinema theater equipment. Both the hydraulic and electric technology are leading in the cinema industry.In these years we always try our best to serve our customer good quality products with competitive price. Welcome to visit our factory.

Our Email: michael@7dcine.com

页面下部广告

Jūs taip pat gali patikti

Komentarai yra uždaryti.

24 hours After-sales service support
×
open