Xindy 5D Cinema baze sou 3D,,en,teknoloji entegrasyon an, ki gen ladan optoelectronics, nèj, Vibration, espre dlo, cheve ak lòt konplèks sèn efè espesyal ki sòti nan yon nouvo jenerasyon nan teknoloji videyo dijital! Xindy,,en,Xindy 5D sinema jeneralman konsiste de twa eleman: sistèm pwojeksyon ki genyen twa dimansyon; chèz Vibration ak ekipman efè espesyal; sistèm kontwòl òdinatè. Sa yo twa efè sinèrjetik, konstitye yon sistèm ansanm estimile vizyèl la odyans lan, oditif, manyen, sansoryèl ak lòt, repwodiksyon tèm fim ki enplike nan anviwònman an, detay divès kalite nan anviwònman an, menm jan tou eksperyans nan odyans nan yon anviwònman espesifik, tankou , kreye Immersion an jeneral efè.,,en cinema technology the integration, including optoelectronics, snow, vibration, water spray, hair and other complex special effects scenes from a new generation of digital video technology! Xindy 5D cinema theater is a form of emerging internationally, evolved on the basis of the traditional three-dimensional theater. Compared to other types of theater, with a prominent theme, high technology content, lifelike, more attractive to viewers and other features and advantages. Can give the audience a visual, auditory, tactile and even strong stimulation of taste, bring all-round feeling of sensory organs!

Xindy 5D cinema generally consists of three elements: the three-dimensional projection system; vibration seats and special effects equipment; computer control system. These three synergistic effect, constitute a system jointly stimulate the audience’s visual, auditory, tactile, sensory and other senses, reproduction movie themes involved in the environment, various details within the environment, as well as the audience experience in a specific environment, such as, create immersive overall effect.

6dof 5d cinema

Xindy are the professional manufacturer of full set 5D/7D/9D cinema theater equipment. Both the hydraulic and electric technology are leading in the cinema industry.In these years we always try our best to serve our customer good quality products with competitive price. Welcome to visit our factory.

Our Email: michael@7dcine.com

Ou tou ka renmen

Kòmantè yo fèmen.