Ερ:,,en,ΕΝΑ:,,en,που συμμετέχουν σε συσκευές και συστήματα έχουν λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδια.,,en,2. Θα έχουμε ένα επαγγελματικό προσωπικό επιτόπου εγκατάσταση και εκπαίδευση.,,en,3. αρκεί να είναι εύκολο να κατανοηθεί μια απλή λειτουργία του υπολογιστή.,,en,5D σύστημα κινηματογραφικού εξοπλισμού,,en,Είναι εύκολο να λειτουργούν τα συστήματα εξοπλισμού 5D cinema | Xindy Animation Inc.,,en

5D cinema, can upgrade to 7D cinema?

Answer:

7D cinema is currently leading Division I in R & D projects, the ability to upgrade to 7D cinema, this may, depending on the device you buy, generally our factory equipment can be based on the original by upgrading hardware and software to transform into 7D cinema, this is recommended that you buy when information related to sales staff to understand clearly.

Μπορεί να ήθελε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.